نام واحد : مهدی گوهر جنوب

 • استان : خوزستان
 • شهر : امیدیه
 • نشانی شرکت : ناحیه صنعتی...
 • تلفن شرکت : ******652جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : صالح شریفی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خمیر کاغذ از کاغذ و مقوای باطله

 • سریال مجوز : 200217000000
 • شماره مجوز : 06-32841
 • تاریخ مجوز : 30/10/1391
 • کد محصول : 2101412303
 • شرح محصول : خمیر کاغذ از کاغذ و مقوای باطله
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت خمیرکاغذ-کاغذومقوا(2101)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 13%
  13%