نام واحد : جعفر محمد پور

نام محصول : درب چوبی 0632 لنگه

 • سریال مجوز : 3704009
 • شماره مجوز : 1203
 • تاریخ مجوز : 23/06/1379
 • کد محصول : 20221122
 • شرح محصول : درب تمام چوب
 • ظرفیت : 3,550 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ورقهای روکش -تخته مطبق -نئوپان وسایرانواع پانل وتخته(2021)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%