نام واحد : کامبیز اسکندری

نام محصول : دستمال سفره کاغذی

 • سریال مجوز : 200217000000
 • شماره مجوز : 74081
 • تاریخ مجوز : 04/07/1392
 • کد محصول : 2109412348
 • شرح محصول : دستمال سفره کاغذی
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%