نام واحد : جعفر محمد پور

نام محصول : قنداق چوبی تفنگ

 • سریال مجوز : 3704009
 • شماره مجوز : 1203
 • تاریخ مجوز : 23/06/1379
 • کد محصول : 20291157
 • شرح محصول : قنداق چوبی تفنگ
 • ظرفیت : 3,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ورقهای روکش -تخته مطبق -نئوپان وسایرانواع پانل وتخته(2021)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%