نام واحد : خدمات چاپ وتکثیر میلان رایان6794الیگودرز

نام محصول : دفترچه تحریر

 • سریال مجوز : 200218000000
 • شماره مجوز : 28880
 • تاریخ مجوز : 06/12/1391
 • کد محصول : 2109512378
 • شرح محصول : دفترچه تحریر
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%