نام واحد : احمد صنعتیان

نام محصول : کمد دیواری معادل 57 لنگه

 • سریال مجوز : 3704054
 • شماره مجوز : 7529
 • تاریخ مجوز : 28/12/1362
 • کد محصول : 20291126
 • شرح محصول : کمدچوبی
 • ظرفیت : 225 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت مصنوعات نجاری وقفسه بندی ودروپنجره سازی ساختمان(2022)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%