نام واحد : احمد صنعتیان

نام محصول : میز آزمایشگاهی

 • سریال مجوز : 3704054
 • شماره مجوز : 7529
 • تاریخ مجوز : 28/12/1362
 • کد محصول : 36101220
 • شرح محصول : سایرانواع مبلمان چوبی
 • ظرفیت : 150 عدد
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت مصنوعات نجاری وقفسه بندی ودروپنجره سازی ساختمان(2022)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%