نام واحد : تولیدی کاغذ و مقوای شمشاد قم

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم- جعفریه
 • تلفن شرکت : *******253جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمود طحانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی طغرود

نام محصول : فلوتینگ از کاغذ باطله

 • سریال مجوز : 200219000000
 • شماره مجوز : 23764
 • تاریخ مجوز : 21/09/1395
 • کد محصول : 2101512326
 • شرح محصول : فلوتینگ از کاغذ باطله
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت خمیرکاغذ-کاغذومقوا(2101)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%