نام واحد : تعاونی بهین شانه سازان گلستان

 • استان : گلستان
 • شهر : آزادشهر
 • نشانی شرکت : آزادشهر شهرک...
 • تلفن شرکت : ******174جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حمید رضا سید آبادی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آزادشهر

نام محصول : شانه تخم مرغ مقوایی

 • سریال مجوز : 200219000000
 • شماره مجوز : 128/3/36431
 • تاریخ مجوز : 05/11/1391
 • کد محصول : 2109512368
 • شرح محصول : شانه تخم مرغ مقوایی
 • ظرفیت : 1,100 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%