نام واحد : قاسم ترابیان رحمانی فرد

نام محصول : کندو

 • سریال مجوز : 3704221
 • شماره مجوز : 10342
 • تاریخ مجوز : 22/10/1379
 • کد محصول : 20231130
 • شرح محصول : کندوی عسل
 • ظرفیت : 10,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ظروف ومحفظه های چوبی(2023)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%