نام واحد : مجتبی محمدخانی غیاثوند- حسین محمدخانی

نام محصول : درب چوبی

 • سریال مجوز : 3704543
 • شماره مجوز : 4301
 • تاریخ مجوز : 23/04/1380
 • کد محصول : 20221121
 • شرح محصول : درب چوبی پرسی
 • ظرفیت : 5,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ظروف ومحفظه های چوبی(2023)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%