نام واحد : محمود مهدی زاده

نام محصول : دفترچه تحریر

 • سریال مجوز : 200219000000
 • شماره مجوز : 701/47930
 • تاریخ مجوز : 09/12/1391
 • کد محصول : 2109512378
 • شرح محصول : دفترچه تحریر
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 93%
  93%