نام واحد : جهان پاک ایرانیان گندمکار

نام محصول : کاغذ تیشو از خمیر کاغذ بکر

 • سریال مجوز : 200220000000
 • شماره مجوز : 121-17014
 • تاریخ مجوز : 01/12/1391
 • کد محصول : 2101412335
 • شرح محصول : کاغذ تیشو از خمیر کاغذ بکر
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%