نام واحد : مجتبی محمدخانی غیاثوند- حسین محمدخانی

نام محصول : صندلی چوبی

 • سریال مجوز : 3704543
 • شماره مجوز : 4301
 • تاریخ مجوز : 23/04/1380
 • کد محصول : 36101131
 • شرح محصول : صندلی تمام چوب
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ظروف ومحفظه های چوبی(2023)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%