نام واحد : علی شیرخانلو

نام محصول : پوشال کولر دراندازه های مخت

 • سریال مجوز : 3704692
 • شماره مجوز : 6960
 • تاریخ مجوز : 20/06/1380
 • کد محصول : 20101211
 • شرح محصول : پوشال کولر
 • ظرفیت : 640 تن
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : برش ورنده کاری چوب(2010)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%