نام واحد : مسلم طاهر خانی

نام محصول : درب تمام چوب

 • سریال مجوز : 3705386
 • شماره مجوز : 32946
 • تاریخ مجوز : 05/12/1386
 • کد محصول : 20221122
 • شرح محصول : درب تمام چوب
 • ظرفیت : 500 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت مصنوعات نجاری وقفسه بندی ودروپنجره سازی ساختمان(2022)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%