نام واحد : مهندسی مهنانوش اسپادانا-شرکت

نام محصول : کنسروغیرگوشتی حبوبات

 • سریال مجوز : 1328956
 • شماره مجوز : 28582
 • تاریخ مجوز : 26/06/1385
 • کد محصول : 15131611
 • شرح محصول : کنسروغیرگوشتی حبوبات
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 97%
  97%