نام واحد : تعاونی تولیدی صنایع چوب مبل آذین صدف قزوین

نام محصول : درب چوبی

 • سریال مجوز : 3705399
 • شماره مجوز : 1222
 • تاریخ مجوز : 04/02/1381
 • کد محصول : 20221122
 • شرح محصول : درب تمام چوب
 • ظرفیت : 5,500 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات چوبی -انواع کالاازچوب پنبه -نی وموادحصیرباف(2029)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%