نام واحد : جمال عمادی

نام محصول : دستمال کاغذی جیبی

 • سریال مجوز : 200220000000
 • شماره مجوز : 19868
 • تاریخ مجوز : 31/03/1394
 • کد محصول : 2109412345
 • شرح محصول : دستمال کاغذی جیبی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%