نام واحد : چاپ پارسه بشل

نام محصول : جعبه کارتن

 • سریال مجوز : 200223000000
 • شماره مجوز : 701/18223
 • تاریخ مجوز : 06/04/1395
 • کد محصول : 2102512311
 • شرح محصول : جعبه کارتن
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کاغذومقوای کروگیت شده وظروف ومحفظه های کاغذی ومقوایی(2102)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%