نام واحد : جلال مقیمی فیروزآبادی

 • استان : یزد
 • شهر : اشکذر
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ******352جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی نیکو اشکذر
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : جلال مقیمی فیروزآبادی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : جعبه کارتن

 • سریال مجوز : 200223000000
 • شماره مجوز : 68171
 • تاریخ مجوز : 03/12/1391
 • کد محصول : 2102512311
 • شرح محصول : جعبه کارتن
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کاغذومقوای کروگیت شده وظروف ومحفظه های کاغذی ومقوایی(2102)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%