نام واحد : تعاونی صاحبان حرفه تولیدی درودگری قزوین

نام محصول : نئوپان روکش دار

 • سریال مجوز : 3707852
 • شماره مجوز : 4570
 • تاریخ مجوز : 28/03/1384
 • کد محصول : 20211215
 • شرح محصول : نئوپان روکش دار
 • ظرفیت : 300,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ورقهای روکش -تخته مطبق -نئوپان وسایرانواع پانل وتخته(2021)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%