نام واحد : بسته بندی آرین غزال

نام محصول : شکر

 • سریال مجوز : 1761699
 • شماره مجوز : 65498
 • تاریخ مجوز : 20/10/1383
 • کد محصول : 15421113
 • شرح محصول : بسته بندی شکر
 • ظرفیت : 280 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%