نام واحد : جعبه کارتن آرشین

 • استان : گیلان
 • شهر : رشت
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******132جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد مهری
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی رشت (سفیدرود)

نام محصول : ورق کارتن دولا

 • سریال مجوز : 200223000000
 • شماره مجوز : 38518/26
 • تاریخ مجوز : 15/12/1391
 • کد محصول : 2102412320
 • شرح محصول : ورق کارتن دولا
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کاغذومقوای کروگیت شده وظروف ومحفظه های کاغذی ومقوایی(2102)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 36%
  36%