نام واحد : صنایع چوب سکویاپارس

نام محصول : درب چوبی آپارتمانی

 • سریال مجوز : 3709287
 • شماره مجوز : 25437
 • تاریخ مجوز : 03/09/1386
 • کد محصول : 20221122
 • شرح محصول : درب تمام چوب
 • ظرفیت : 25,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ورقهای روکش -تخته مطبق -نئوپان وسایرانواع پانل وتخته(2021)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%