نام واحد : صنایع چوب سکویاپارس

نام محصول : میز چوبی

 • سریال مجوز : 3709287
 • شماره مجوز : 25437
 • تاریخ مجوز : 03/09/1386
 • کد محصول : 36101223
 • شرح محصول : میزتحریر چوبی
 • ظرفیت : 6,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ورقهای روکش -تخته مطبق -نئوپان وسایرانواع پانل وتخته(2021)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%