نام واحد : کیمیا سلولز قائم

نام محصول : کاغذ و مقوای تست لاینر قهوه ای

 • سریال مجوز : 200224000000
 • شماره مجوز : 125/35645
 • تاریخ مجوز : 18/12/1394
 • کد محصول : 2101412318
 • شرح محصول : کاغذ و مقوای تست لاینر قهوه ای
 • ظرفیت : 7,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت خمیرکاغذ-کاغذومقوا(2101)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%