نام واحد : کیمیا سلولز قائم

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : خ باکری-خ...
 • تلفن شرکت : ******451جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : فریبا نوروزوند
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اردبیل 2

نام محصول : فلوتینگ از کاغذ باطله

 • سریال مجوز : 200224000000
 • شماره مجوز : 125/35645
 • تاریخ مجوز : 18/12/1394
 • کد محصول : 2101512326
 • شرح محصول : فلوتینگ از کاغذ باطله
 • ظرفیت : 7,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت خمیرکاغذ-کاغذومقوا(2101)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%