نام واحد : فناوران توسعه تجارت کاویان

نام محصول : پاکت خوار و بار و میوه

 • سریال مجوز : 200224000000
 • شماره مجوز : 118/41852
 • تاریخ مجوز : 27/12/1391
 • کد محصول : 2109512311
 • شرح محصول : پاکت خوار و بار و میوه
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%