نام واحد : شفق آفرین ارس

نام محصول : پد سلولزی (کاغذ آغشته برای رطوبت هوا)

 • سریال مجوز : 200226000000
 • شماره مجوز : 15792/ص91
 • تاریخ مجوز : 28/12/1391
 • کد محصول : 2109512366
 • شرح محصول : پد سلولزی (کاغذ آغشته برای رطوبت هوا)
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 89%
  89%