نام واحد : علی دادخدایاری - اسدالله غیاثوند - عباس روحانی شهرستانی

نام محصول : مصنوعات چوبی

 • سریال مجوز : 3710488
 • شماره مجوز : 15/1040
 • تاریخ مجوز : 14/10/1379
 • کد محصول : 20221130
 • شرح محصول : سایرمصنوعات چوبی ساختمانی
 • ظرفیت : 9,700 عدد
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت مصنوعات نجاری وقفسه بندی ودروپنجره سازی ساختمان(2022)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%