نام واحد : عریفه ترابی

نام محصول : ظروف یکبار مصرف پوسیدنی گیاهی

 • سریال مجوز : 200227000000
 • شماره مجوز : 152/28025
 • تاریخ مجوز : 16/12/1391
 • کد محصول : 2109512373
 • شرح محصول : ظروف یکبار مصرف پوسیدنی گیاهی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%