نام واحد : زربین چوب

نام محصول : انواع ورقهای روکش و تخته چندلایی

 • سریال مجوز : 3710505
 • شماره مجوز : 15/1074
 • تاریخ مجوز : 20/03/1383
 • کد محصول : 20211120
 • شرح محصول : انواع تخته چندلایه
 • ظرفیت : 12,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت مصنوعات نجاری وقفسه بندی ودروپنجره سازی ساختمان(2022)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%