نام واحد : مدرن کاغذ صنعت سبز

نام محصول : کاغذ کرافت برای کیسه های با ظرفیت بالا سفید شده

 • سریال مجوز : 200227000000
 • شماره مجوز : 6777
 • تاریخ مجوز : 12/02/1392
 • کد محصول : 2101512322
 • شرح محصول : کاغذ کرافت برای کیسه های با ظرفیت بالا سفید شده
 • ظرفیت : 14,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت خمیرکاغذ-کاغذومقوا(2101)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%