نام واحد : سید علیرضا میر محمدی فیروزآبادی

 • استان : یزد
 • شهر : میبد
 • نشانی شرکت : جهان آباد
 • تلفن شرکت : ******352جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سید علیرضا میر محمدی فیروزآبادی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی میبد 2

نام محصول : جعبه کارتن

 • سریال مجوز : 200227000000
 • شماره مجوز : 6552
 • تاریخ مجوز : 19/02/1395
 • کد محصول : 2102512311
 • شرح محصول : جعبه کارتن
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کاغذومقوای کروگیت شده وظروف ومحفظه های کاغذی ومقوایی(2102)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%