نام واحد : احمد محمدی برزگر

نام محصول : انواع مصنوعات چوبی ساختمانی

 • سریال مجوز : 3710562
 • شماره مجوز : 4020
 • تاریخ مجوز : 06/04/1386
 • کد محصول : 20221110
 • شرح محصول : مصنوعات چوبی ساختمانی قطعات داربست ساختمانی
 • ظرفیت : 500 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت مصنوعات نجاری وقفسه بندی ودروپنجره سازی ساختمان(2022)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%