نام واحد : تعاونی تولید مصنوعات چوبی توسکا چوب قشلاق

نام محصول : فایل چوبی

 • سریال مجوز : 3709023
 • شماره مجوز : 14827
 • تاریخ مجوز : 20/07/1388
 • کد محصول : 36101224
 • شرح محصول : فایل ودراور چوبی
 • ظرفیت : 4,160 عدد
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات چوبی -انواع کالاازچوب پنبه -نی وموادحصیرباف(2029)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%