نام واحد : لطیف صنعت ایرانیان

نام محصول : کاغذ توالت

 • سریال مجوز : 200229000000
 • شماره مجوز : 21167
 • تاریخ مجوز : 01/02/1392
 • کد محصول : 2109412344
 • شرح محصول : کاغذ توالت
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 76%
  76%