نام واحد : ذبیح اله پرهیزکاری

نام محصول : برش انواع چوب چوببری

 • سریال مجوز : 3712673
 • شماره مجوز : 28089
 • تاریخ مجوز : 27/10/1385
 • کد محصول : 20101110
 • شرح محصول : برش انواع چوب چوببری
 • ظرفیت : 54 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : برش ورنده کاری چوب(2010)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%