نام واحد : تعاونی صنایع چوبی چوب راش آبیک

نام محصول : درب تمام چوب

 • سریال مجوز : 3712956
 • شماره مجوز : 23844
 • تاریخ مجوز : 19/10/1389
 • کد محصول : 20221122
 • شرح محصول : درب تمام چوب
 • ظرفیت : 1,538 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت مصنوعات نجاری وقفسه بندی ودروپنجره سازی ساختمان(2022)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%