نام واحد : مهران فیروزی

 • استان : فارس
 • شهر : آباده
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******751جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهران فیروزی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : جعبه کارتن

 • سریال مجوز : 200230000000
 • شماره مجوز : 37566
 • تاریخ مجوز : 18/06/1394
 • کد محصول : 2102512311
 • شرح محصول : جعبه کارتن
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کاغذومقوای کروگیت شده وظروف ومحفظه های کاغذی ومقوایی(2102)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%