نام واحد : محمدکنانی خیاوی

نام محصول : انواع شیرینی های سنتی

 • سریال مجوز : 1771509
 • شماره مجوز : 37102
 • تاریخ مجوز : 04/10/1384
 • کد محصول : 15431350
 • شرح محصول : شیرینیهای غیراردی سنتی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%