نام واحد : اکبر جوکاری ششده

نام محصول : قند کله وحبه ازشکر

 • سریال مجوز : 1329126
 • شماره مجوز : 31926
 • تاریخ مجوز : 10/07/1385
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 59%
  59%