نام واحد : سپیده بهار

نام محصول : شیرپاستوریزه

 • سریال مجوز : 1704644
 • شماره مجوز : 54214
 • تاریخ مجوز : 27/04/1375
 • کد محصول : 15201111
 • شرح محصول : شیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%