نام واحد : مروارید نگین سپاهان-شرکت

نام محصول : کنسروماهی تون

 • سریال مجوز : 1331659
 • شماره مجوز : 21912
 • تاریخ مجوز : 03/05/1386
 • کد محصول : 15121113
 • شرح محصول : کنسروماهی تون
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 34%
  34%