نام واحد : مروارید نگین سپاهان-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : شهرضا
 • نشانی شرکت : خ بزرگمهر رکن...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی رازی قطعه1-35-9
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کریمی-مهدی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی رنگسازان

نام محصول : کنسروماهی تون

 • سریال مجوز : 1331659
 • شماره مجوز : 21912
 • تاریخ مجوز : 03/05/1386
 • کد محصول : 15121113
 • شرح محصول : کنسروماهی تون
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 34%
  34%