نام واحد : تعاونی تولیدی طیب زاده فریدن-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : فریدن
 • نشانی شرکت : داران بلوار...
 • تلفن شرکت : *******372جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فریدن منطقه صنعتی داران 0
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : زهرا موسوی فرد
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی فریدن

نام محصول : ابغوره

 • سریال مجوز : 1329563
 • شماره مجوز : 38179
 • تاریخ مجوز : 30/08/1385
 • کد محصول : 15131733
 • شرح محصول : ابغوره
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%