نام واحد : لاله نقش جهان-شرکت

نام محصول : لازانیا

 • سریال مجوز : 1329799
 • شماره مجوز : 30153
 • تاریخ مجوز : 29/09/1385
 • کد محصول : 15441113
 • شرح محصول : لازانیا
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 46%
  46%