نام واحد : آرداطلس اصفهان - شرکت

نام محصول : ارد جو

 • سریال مجوز : 1329990
 • شماره مجوز : 47074
 • تاریخ مجوز : 14/11/1385
 • کد محصول : 15311121
 • شرح محصول : ارد جو
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%