نام واحد : تعاونی تولیدی پالیزنان نطنز-شرکت

نام محصول : نان صنعتی - نان اروپائی

 • سریال مجوز : 1330250
 • شماره مجوز : 56623
 • تاریخ مجوز : 03/12/1385
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 8,700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 24%
  24%