نام واحد : گلشهر ماکارون-شرکت

نام محصول : حفاظت ازفساد میوه جات وسبزیجات بصورت شربت الات

 • سریال مجوز : 1330479
 • شماره مجوز : 60216
 • تاریخ مجوز : 24/12/1385
 • کد محصول : 15131810
 • شرح محصول : حفاظت ازفساد میوه جات وسبزیجات بصورت شربت الات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 92%
  92%