نام واحد : دردانه تاپو

نام محصول : فراورده های حجیم شده سیب زمینی

 • سریال مجوز : 1732867
 • شماره مجوز : 66217
 • تاریخ مجوز : 29/10/1383
 • کد محصول : 15132015
 • شرح محصول : پفک واسنک سیب زمینی
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%