نام واحد : آبلیمو سپاهان لنجان-شرکت

نام محصول : اب لیموترش

 • سریال مجوز : 1331141
 • شماره مجوز : 15228
 • تاریخ مجوز : 27/03/1386
 • کد محصول : 15131714
 • شرح محصول : اب لیموترش
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 75%
  75%