نام واحد : نان و شیرینی هدیه لادن

نام محصول : انواع شیرینی صنعتی

 • سریال مجوز : 1772113
 • شماره مجوز : 56908
 • تاریخ مجوز : 12/04/1385
 • کد محصول : 15431350
 • شرح محصول : شیرینیهای غیراردی سنتی
 • ظرفیت : 1,380 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%