نام واحد : تولیدی صنعتی نان برکت زاینده رود-شرکت

نام محصول : نان صنعتی - نان اروپائی

 • سریال مجوز : 1331800
 • شماره مجوز : 25400
 • تاریخ مجوز : 16/05/1386
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%