نام واحد : روانخواه-روح اله

  • استان : اصفهان
  • شهر : شهرضا
  • نشانی شرکت : خ مهر خ علامه...
  • تلفن شرکت : ****260جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : منطقه صنعتی پاتله
  • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : روح اله روانخواه
  • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : سردخانه بالای صفر

  • سریال مجوز : 1332051
  • شماره مجوز : 30304
  • تاریخ مجوز : 27/08/1386
  • کد محصول : 15135011
  • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
  • ظرفیت : 6,000 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 10%
    10%